ESILEHELE

     

Meie suuremad tellijad on olnud EE Võrguehitus OÜ, EST Networks OÜ, Tartu Linnavalitsus, Detailehitus OÜ, Eesti Energia Tehnoloogiatööstus AS, Maru Kontsern, Skanska EMV AS, Keskkonnaprojekt OÜ ....Olulisemad  tööd:

    INSENERTEHNILISED TÖÖD

11G4875-6     Eedeni kaubanduskeskuse vajumisvaatlused
11G5902        Emajõe sootide mahamärkimine ja teostusmõõdistamine
12G5991        Viljandi mk ja Ida-Viru mk vooluveekogude paisude inventariseerimine
12G6006        Ida - Viru mk Vaivara vald Enefit-280 objekt pinnasemäe kontrollmõõdistamine
12G6018        Asfalditehase seadmete asendi mõõdistamine
12G6027        Eesti elektrijaama suitsuimurite vajumisvaatlused
12G4875-7    Eedeni kaubanduskeskuse vajumisvaatlused
12G6209        Auvere elektrijaama vajumisvaatlused
13G6312        Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa haigla II ehitusetapi fassaadide mõõtmine
13G6454        Pärnu sadama puistematerjalide mahtude määramine
14G6578        Tartu, Narva mnt Konsumi kaupluse vajumisvaatlused
14G6661        Tartu, Kalevi 4 elamu vajumisvaatlused
14G6710        Tartu, Ülikooli 12,14 hoonete vajumisvaatlused
14G6782        AS A. Le Coq endise tootmishoone mõõtmine
15G7272        Tallinn, Endla tn 77 elamu vajumisvaatlused
15G7345        Pänu, Lepa keskuse fassaadide mõõtmine
16G7618        Tehvandi hüppemäe mõõdistamine laskumisnõlva uue katte paigaldamiseks
17G7940        Tallinn, Mustamäe tee 4 vajumisvaatlused


    EHITUSGEODEETILISED TÖÖD

10G5728        Enefit - 280 tehnoloogial põhineva õlitehase ehitusgeodeetilised tööd
12G6194        Enefit - 280 tehnoloogial põhineva õlitehase I korruse põrandate kontrollnivelleerimine    KÕRGEMA GEODEESIA TÖÖD

11G5861        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 2310 asendi kontroll
11G5911        Tallinna kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10647 rajamine 
12G6028        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 10029 ja 10124 asendamine 
12G6108        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10163 asendamine, põhivõrgu punkti 10163A rajamine
12G6136        Sindi kohaliku geodeetilise võrgu punktide asendite kontroll
12G6156        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 5929 taastamine
12G6196        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 0115 kontrollmõõtmine ja 1251 taastamine
13G6344        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 2329 kontrollmõõtmine
13G6473        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 1123 kontrollmõõtmine
14G6593        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 18 kontrollmõõtmine
14G6668        Riigi geodeetilise tihendusvõrgu punkti 0390 Tammaru asendamine
14G6684        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 27 asendamine
15G7108        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10037 asendamine
15G7147        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 176 asendamine
15G7195        Riigi geodeetilise tihendusvõrgu punkti 0685 Kärevere-2 asendamine
15G7200        Türi kohaliku geodeetilise võrgu punktide kontrollmõõtmine ja asendamine
15G7210        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 1802 ja 1807 kontrollmõõtmine
15G7247        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 1006 asendamine
15G7248        Paide kohaliku geodeetilise võrgu punkti 4165 kontrollmõõtmine
15G7295        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10103 asendamine
15G7300        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 4846 ja 0967 kontrollmõõtmine
15G7302        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10020 asendamine
15G7322        Kuressaare kohaliku geodeetilise võrgu punktide kontrollmõõtmine
15G7348        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10002 kontrollmõõtmine
15G7379        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 178 ja 179 kontrollmõõtmine
16G7400        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 0968 asendamine ja punkti 2365 kontrollmõõtmine
16G7463        Jõgeva kohaliku geodeetilise võrgu punkti 316 asendamine
16G7543        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 119 kontrollmõõtmine
16G7545        Tartu kohaliku kõrguvõrgu reeperi 117 asendamine
16G7589        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 22 asendamine ja punkti 123 kontrollmõõtmine
16G7590        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punti 136 kontrollmõõtmine
16G7641        Võhma kohaliku geodeetilise võrgu punktide 13 ja 104 kontrollmõõtmine
16G7670        Mikitamäe geodeetilise punkti MI01 asendamine
16G7675        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 336 ja 10168 kontrollmõõtmine
17G7701        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 2 ja 9385 asendamine
17G7711        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 10171 ja 10173 kontrollmõõtmine
17G7732        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 181, 181-1, 181-2 asendamine
17G7793        Sauga reeperi nr 378 asendamine
17G7843        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 2 kontollmõõtmine
17G7860        Võru kohaliku geodeetilise võrgu punkti 223 asendamine
17G7862        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 096 ja 694 asendamine
17G7884        Kallaste kohaliku geodeetilise võrgu punktide 10050, 10079, 10311, 10315, 10316, 10331, 11078, 12490, 12678 asendamine
17G7894        Kehra kohaliku geodeetilise võrgu punkti KH02 asendamine
17G7898        Kambja tihendusvõrgu punkti 10991 asendamine
17G7913        Ülenurme kohaliku geodeetilise võrgu punkti YL04 kontrollmõõtmine
17G7914        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punktide 35, 35-2 asendamine ja punkiti 225 kontrollmõõtmine
17G7937        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10102 asendamine ja punkti 10101 kontrollmõõtmine
17G7938        Paide kohaliku geodeetilise võrgu punktide 636, 646, 647 kontrollmõõtmine
17G7946        Tartu kohaliku kõrgusvõrgu rekonstrueerimine
18G8058        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10035 asendamine
18G8088        Põltsamaa kohaliku geodeetilise võrgu punkti 9129 asendamine
18G8111        Mustvee kohaliku geodeetilise võrgu punktide 2610, 16401 kontrollmõõtmine, punkti 2828 asendamine.
                      Tihendusvõrgu punkti Võtikvere (330) kontrollmõõtmine
18G8119        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 398 kontrollmõõtmine
18G8122        Põltsamaa kohaliku geodeetilise võrgu punkti 56 asendamine
18G8145        Tartu Ringtee tn 25 hoones asunud kohaliku geodeetilise võrgu punktide asendamine
18G8162        Jõhvi kohaliku geodeetilise võrgu punkti 550 asendamine ja punkti 183 kontrollmõõtmine
18G8166        Narva-Jõesuu kohaliku geodeetilise võrgu punktide kontrollmõõtmine ja asendamine
18G8179        Mustvee kohaliku geodeetilise võrgu punkti 0135 asendamine ja punkti 9923 kontrollmõõtmine
19G8185        Tartu kohaliku geodeetilise võrgu punkti 10154 kontrollmõõtmine
    GEODEETILISED TÖÖD

11G5967        ELA 049 Viljandi - Tänassilma - Leie sidekaabli projekteerimise geodeetiline alusplaan [maht 25.9 km maanteed]
11G5972        Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Püssi peatorustike renoveerimine - geodeetiline alusplaan
12G6007        Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Püssi peatorustike renoveerimine - veetorustike mahamärkimine ja teostusmõõdistamine
12G6023        Kohtla-Järve piirkonna ühisveevarustuse renoveerimine. Jõhvi peatorustike renoveerimine - geodeetiline alusplaan
12G6057        Valga linna vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusmõõdistamine
12G6072        Tartu Jaamamõisa linnaosa geodeetiline alusplaan
12G6129        Albu mõisapargi rekonstrueerimisprojekt - geodeetiline alusplaan
12G6192        Viitina kortermajade geodeetiline alusplaan
12G6206        Võnnu aleviku geodeetiline alusplaan

    GEODEETILISED TÖÖD MAAKORRALDUSES

11MK5896        Leesika ja Kruusamäe tänavate kruntide täiendav erastamine
12MK6025        A. Haava 22, 24 ja 26 detailplaneeringu järgne piiride muudatus
12MK6198        Ilmatsalu kergliiklusteede katastriüksuste  moodustamine
12MK6205        Tähe 106 piiride muutmine
12MK6205        Turu 21 jagamine
13MK6219        Jalaka tn 64 jagamine